Loading...

WORKSHOPS & COACHINGS

Groeien doe je niet alleen. Dat weet ik uit ervaring. Ik heb zelf al een hele weg afgelegd om te staan waar ik nu sta. Het is hier goed, met een mooi uitzicht, maar vanaf dit uitzichtpunt kan ik ook alle prachtige plekken zien in de verte. Plekken waar ik nog naartoe kan gaan. En die bereik je soms makkelijker wanneer er iemand met je mee loopt om je een stukje van de weg te wijzen. Volg je m’n vergelijking? Perfect! Ik help jou graag verder om het juiste pad voor jou te ontdekken.

Samen gaan we op zoek naar wat jouw doelstellingen en verwachtingen zijn. We onderzoeken of er struikelblokken zijn die jou tegenhouden om dat doel te bereiken, om er zo samen voor te zorgen dat jij oplossingen vindt die werken voor jou. Ik help je bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en zorg voor een frisse, objectieve, maar strenge blik op jouw werk.

Wil je er meteen aan beginnen met een one-on-one coaching? Of wil je graag op de hoogte blijven van mogelijke groepsworkshops?
Stuur me een berichtje !

Een one-to-one bij Sanne heeft mijn manier van fotograferen veranderd. Ze gaf een frisse kijk op mijn manier van werken en deelde haar tips and tricks over alle facetten van huwelijksfotografie. Ik kijk nu op een heel andere manier naar licht, composities en momenten. Ik durf meer op de voorgrond te treden en ga meer in interactie met mijn onderwerpen. Dat resulteert in meer persoonlijkheid en emotie in mijn beelden. Sanne neemt haar tijd om een volledig huwelijk te doorspitten en wijst je op de mogelijke verbeterpunten. Haar feedback is een warme aanrader voor iedereen die nood heeft aan een eerlijke reflectie op zijn of haar werk.

– Pieter Vandenhoudt

Sanne geeft eerlijke en opbouwende kritiek. Altijd even slikken, maar je weet dat ze gelijk heeft. Ze geeft praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt en stof tot nadenken over wat voor een fotograaf je wilt worden. Ik heb er veel aan gehad!

– Winne Willems

WORKSHOPS & COACHINGS

Growing all on your own is hard. I know that from experience. No matter how far we have travelled to get where we are now, we can all look out into the distance and see all the beautiful places that we have yet to discover. The path can be daunting, with difficult terrain, crossroads and dead ends. However, it get’s easier when you have someone to walk with you, to hold your hand for a little while and guide you to that next adventure. So let me hold your hand 😀

Together we will find the right path for you. We will look into your struggles and see how you can break certain patterns that might be holding you back from achieving your goal. We will focus on your strengths and see how we can develop them further. Regardless of your current ability or experience I can help you develop new skills and provide a fresh and objective view of your work. So let’s go on your journey together.

Do you want to get started right away with a one-on-one coaching session? You want a quick work through or you want a longer commitment? Or maybe you just want to get updates on possible group workshops. Hit me up with a message and I’ll get back to you with more information!

A one-to-one with Sanne has changed my way of photographing. She took a fresh look at my way of working and shared her tips and tricks on all aspects of wedding photography. I now look at light, compositions and moments in a completely different way. I dare to be more prominent and interact more with my subjects. That results in more personality and emotion in my images. Sanne takes her time to go through a full marriage and points out the possible improvements. Her feedback is highly recommended for anyone who needs an honest reflection on his or her work.

– Pieter Vandenhoudt

Sanne gives you honest and constructive criticism. It can be a lot to take in, but you know she’s right. With her practical tips, you can get started immediately. She gives you food for thought about what kind of photographer you want to become. I have definitely benefited from it!

– Winne Willems