Ga naar de inhoud

YOU've found me!

NEE, dit is geen grap!

Welkom op deze pagina! Jij hebt iets gevonden dat van mij is! 
En jij bent zo tof geweest om de QR-code te scannen.

Het feit dat ik een pagina op m’n website wijd aan verloren voorwerpen, zegt genoeg. Like my mama said: “als u hoofd niet vast stond, was je dat ook al kwijt gespeeld.” Ik ben vaak nogal verstrooid en hoe vaak ik ook achterom kijk om zien of ik niets vergeet, het mag niet baten. Ik verlies nog steeds mijn favoriete spullen.
Dus kwam ik op het idee om, zoals ze dat bij de kleine kindjes doen, overal m’n naam op te zetten en datzelfde concept ook meteen om te zetten naar de 21e eeuw. 

Wat het ook is, dat ik nu weer kwijt geraakte, ik wil het ongetwijfeld graag terug! 
Dus, vond je iets? Contacteer me dan even via de contactgegevens hieronder! 

Good karma komt alvast jouw richting uit! Merci!

NO, This is not a Joke!

Welcome to this page! You’ve found something that belongs to me! And you’ve been so kind and trusting to scan the QR-code. 

The fact that I dedicated a whole page on my website to “Lost & Found” days enough. Like my mama said: “If your head wasn’t attached to your shoulders, you would’ve lost that too.”

I’m often quite absent-minded and no matter how many times I look back to see if I’m forgetting anything, it’s to no avail. I still lose my favorite stuff.
So I came up with the idea, as they do with small children, to put my name on everything and to immediately transfer that same concept to the 21st century.

Whatever it is that I’ve lost now, I’m sure I want it back!
So, did you find something? Please contact me using the contact details below!

Good karma is coming your way!
Thanks!

BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 59/2
2140 BORGERHOUT
ANTWERP – BELGIUM

+32 (0)484 50 61 04

info@sannedeblock.com